AKTUALNOŚCI

Jerzyki w niebezpieczeństwie 2 – PETYCJA

Jerzyki w niebezpieczeństwie 2

Drodzy Przyjaciele jerzyków!

Zwracam się do tych przyjaciół jerzyków, którzy potrafią napisać petycję.

Musimy jak najprędzej złożyć petycje do:

  1. Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zagrożeniu ptaków i nietoperzy w budynkach i podjęciu natychmiast takich działań, by termomodernizacja i remonty nie zniszczyły tych siedlisk które jeszcze istnieją.
  2. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o zagrożeniu ptaków i nietoperzy w budynkach i podjęciu natychmiast takich działań, by w akcji termomodernizacyjnej i remontowej zaplanowanej z programu na rok 2021 i w następnych bezwzględnie przestrzegane było Prawo Ochrony Środowiska na wszystkich etapach realizacji.
  3. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej by premie termomodernizacyjne były uwarunkowane przestrzeganiem Prawa Ochrony Środowiska a wypłacane dopiero po spełnieniu wymagań kompensacyjnych
  4. Ministerstwa Sprawiedliwości i Generalnego Prokuratora, by wszystkie wykroczenia i przestępstwa przeciwko Przyrodzie (art. 181 KK i Ustawy o ochronie przyrody)  były ścigane z urzędu zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa na Oświadczenie Pani Senator Jadwigi Rotnickiej (09_076_013_osw i 09_076_2210_1_odp) – dokumenty dostępne na stronach Senatu RP

Ustawa o Petycjach dostępna na stronach Sejmu RP: Ustawa z dnia 11   lipca 2014 r. o petycjach Dz.U. 2014 poz. 1195

Petycja, by była ważna, nie musi być podpisane przez wiele osób, Wystarczy jedna osoba, która złoży petycję zgodnie z obowiązującą ustawą. Petycja musi być załatwiona w czasie 30 dni a osoba składająca ma prawo śledzić postęp prac.

Zatem do dzieła !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *